Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész Kamara Chamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:
kamarai kód:
jelszó:

2019. május 22.
H Í R
Díjak, kitüntetések
Titkárság,
2019. március 14.
Állami és szakmai kitüntetéseket adtak át március 15. alkalmából

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat

Több évtizedes pályafutása során a szabadtér-építészet, a kortárs kerttervezés, illetve a városökológia és a települések zöldhálózati rendszerének tervezése területén végzett magas színvonalú munkája, valamint eredményes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként dr. Jámbor Imrének, a Budapesti Corvinus Egyetem volt stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesének, nyugalmazott egyetemi tanárnak, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata alapítójának és első tagozati elnökének.


Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat

Közel négy évtizedes értékmentő és értékteremtő pályája, valamint Miskolc város arculatának építészeti kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Rostás László Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építésznek, Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítészének.

Több évtizedes pályafutása során számos jelentős budapesti műemléképület igényes rekonstrukciójának megvalósításában végzett, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Szalay Tihamér Ybl Miklós-díjas építésznek, az MD Studio Építész Iroda vezető tervezőjének.

Kecskemét város építészeti hagyományainak és a társművészeti ágak értékeinek korszerű ötvözésére épülő, iskolateremtő szakmai és oktatói munkája elismeréseként dr. Farkas Gábor Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére.

A falazott és vasbeton tartószerkezetekkel kapcsolatos kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként dr. Sajtos István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére.


Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat

A magyar építészeti közízlés formálásában, illetve a szakmai közélet alakításában vállalt aktív szerepe, valamint szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként Csanády Pál építészmérnöknek, a Metszet című folyóirat főszerkesztőjének.

A magyar református templomépítészetet egyszerre liturgikus térkialakítású és funkcionális új épületekkel, valamint számos műemlék templom rekonstrukciójával gazdagító, magas színvonalú munkája elismeréseként id. Kálmán Ernő építészmérnök, a Reálterv Építésziroda alapítója részére.

A kiemelt nemzeti emlékhelynek számító budapesti Kossuth Lajos tér felújítása során végzett sokoldalú szakmai munkája elismeréseként Marosi Imréné építészmérnök részére.


Magyarország Érdemes Művésze

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Skardelli György Ybl Miklós-díjas építésznek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának.


Ybl Miklós-díj

Magas színvonalú alkotói munkájáért, számos középület tervezése mellett a Szegedi Dóm rekonstrukciójában, a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kialakításában és a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fejlesztésében való részvétele elismeréseként Csillag Katalin építésznek.

A mértéktartó organikus építészeti szemlélet képviselőjeként az épületeket a környezetbe integráló, egyéni téralkotó felfogással végzett építész tervező munkásságáért és főépítészi tevékenységéért Horváth Zoltán építésznek.

A közösségi tér formálását szem előtt tartó közel három évtizedes értékteremtő építészeti munkásságáért, a budapesti Erzsébet téri volt autóbusz pályaudvar műemléki átalakításában, a MOM Kulturális Központ felújításában és a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi épületének tervezésében vezető projekt-építészként végzett kiemelkedő tevékenységéért Madzin Attila építésznek.

Izgalmas, egyedi tömeg- és térformálású építészeti alkotó munkásságáért, átgondolt, racionális, a környezetükbe illeszkedő épületek létrehozásáért, valamint oktatói tevékenységéért Marián Balázs DLA építésznek.

Magas szintű szintetizáló képességgel és racionális gondolkodásmóddal végzett alkotói tevékenységéért, számos középület tervezése mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói épülete és a békásmegyeri piac tervezésében végzett kiemelkedő építészeti munkásságáért Peschka Alfréd Vilmos építésznek.


Mőcsényi Mihály-díj

A táj és a helyi örökség iránti érzékenységgel, a részletek iránti kifinomultsággal végzett kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért, közéleti és közösségszervező tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként dr. Herczeg Ágnes tájépítésznek, egyetemi docensnek.


Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj

A népi építészeti örökség megóvásában kifejtett több évtizedes szakmai tevékenységéért, a soknemzetiségű dél-dunántúli tájegység népi építészeti emlékeinek tudományos kutatásáért, a népi építészetet érintő örökségvédő munka megújításáért végzett szakmai szervező tevékenységéért, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindításáért és népszerűsítéséért, publikációs tevékenységéért Dobosyné Antal Anna építőmérnöknek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, műemléki szakértőnek.

Kiváló színvonalon végzett klasszikus műemlék-felügyeleti munkájáért, az örökségvédő munka magas szakmai színvonalának megőrzésében vállalt szerepéért, műemlékvédelmünk hazai és nemzetközi képviseletéért, a műemlékvédelmi szakember utánpótlást segítő oktatói és előadói, valamint szakmai szervező és publikációs tevékenységéért dr. Veöreös András építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, tanszékvezető egyetemi docensnek.


Ferenczy Noémi-díj

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismeréseként Ficzere Anett, a Muzsai-Ficzere Művészeti és Építészeti Kft. belsőépítész tervezőjének.


Minden díjazottnak gratulálunk!
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész Továbbképző
Budapest Építészeti Nívódíja