Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész Kamara Chamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:
kamarai kód:
jelszó:

2020. február 21.
N Y I T Ó L A P
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 19.
Keressük a 1028 Budapest, Rezeda u. 7. - 53099 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét
Tisztelt Kollégák!

Keresem a 1028 Budapest, Rezeda u. 7., 53099 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét vagy jogutódját, szerzői jogának tuladonosát.

Üdvözlettel:
Erdei István
É-01-4433
+36 70 398 0434
eerrddeeii@gmail.com
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 19.
Keressük a 2021 Tahitótfalu, Móricz Zsigmond u. 10/A - 958/6 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét
Tisztelt Kollégák!

Keresem a 2021 Tahitótfalu, Móricz Zsigmond utca 10/A, Hrsz.: 958/6 ingatlan eredeti tervezőjét vagy jogutódját, szerzői jogának tuladonosát.
1 lakásos ház (nem műemlék, több mint 100 éves) többször átépítették, jelenleg apartman házzá átminősítve.

Üdvözlettel:
Erdei István
É-01-4433
+36 70 398 0434
eerrddeeii@gmail.com
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 19.
Keressük a 1025 Budapest, Vend u. 24. - 15405/2 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét
Tisztelt Kollégák!

Keresem a 1025 Budapest, Vend u. 24., hrsz. 15405/2 ingatlan (9 lakásos társasház) eredeti tervezőjét vagy jogutódját, szerzői jogának tuladonosát.
Az eredeti terveken az alábbi szerepel:
építész: Németh István okl. építészmérnök
terv dátuma: 1969. május

Üdvözlettel:
Erdei István
É-01-4433
+36 70 398 0434
eerrddeeii@gmail.com
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 19.
Keressük a 2111 Szada, Béke út / Jókai út 50. - 140/2 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét
Tisztelt Kollégák!

Keresem a 2111 Szada, Béke út / Jókai út 50., hrsz.140/2 ingatlan (1 lakásos családi ház) eredeti tervezőjét vagy jogutódját, szerzői jogának tuladonosát.
Az eredeti terveken az alábbi szerepel:
építész: Kovács Tibor okl. építészmérnök vezető tervező - HUNICON Fővállalkozó és Kereskedő Kft. Tervező Iroda
terv dátuma: 1996. április

Üdvözlettel:
Erdei István
É-01-4433
+36 70 398 0434
eerrddeeii@gmail.com
Felhívás
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 14.
Tavas Lakópark 82 Lakásos + 1 iroda Lakó együttes (cím: Bp. X. ker. Tavas u. – Harmat u. sarok / Hrsz.: 42309/119) kiviteli terveinek elkészítése.
Tisztelt Kollégák!

Az általam készített, Tavas Lakópark 82 Lakásos + 1 iroda Lakó együttes (cím: Bp. X. Tavas u. – Harmat u. sarok / Hrsz.: 42309/119) építési engedélyezési tervdokumentációjának felhasználásával történő kiviteli terveinek elkészítésére, az építtetővel még nem jött létre szerződés.

Kérek minden tervezőt, hogy addig ne kezdjen hozzá ehhez a feladathoz, amíg nem jön létre megállapodás a felhasználási engedély megadásáról, mert a kiviteli terv készítésének megkezdése a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénybe ütközik.

Köszönettel:
Lőrincz István László
okleveles építészmérnök
BÉK: É 01-1461
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 14.
Keressük a Budapest II. kerület Ali u. 7. - 15433/4. helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét

Egy homlokzat-átalakítás kapcsán keressük az ingatlan eredeti tervezőjét, szerzői jogának tulajdonosát vagy jogutódját.

A tervrajzon az alábbi adatok szerepelnek:
Tervező: Hargitai Zsuzsanna
Tervező címe: Budapest XI., Bertalan Lajos utca 24.
Dátum: 1972. május


Üdvözlettel:
Hámori Máté - É 01-4725
hamori.mate@zoa.hu
Pályázat szakmai programok megvalósításának támogatására
Bővebb ˅
MÉK,
Elnökség,
2020. február 14.
A MÉK a költségvetésében a tagság részéről jelentkező, az építészetet, a kamarához tartozó szakterületeket népszerűsítő, a szakmagyakorlást segítő, a szakmagyakorlók munkáját bemutató, dokumentáló, az építészek összetartozását erősítő szakmai feladatok megvalósítására egy hozzájárulási alapot hoz létre.


Szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozása - 2020

1. A MÉK a költségvetésében a tagság részéről jelentkező, az építészetet, a kamarához tartozó szakterületeket (építészet, műemlékvédelem, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, településtervezés, területrendezés, tűzvédelem) népszerűsítő, a szakmagyakorlást segítő, a szakmagyakorlók munkáját bemutató, dokumentáló, az építészek összetartozását erősítő szakmai feladatok megvalósítására egy hozzájárulási alapot hoz létre.

2. A felhasználási területnek, szakmai feladatnak az építész szakmát érintőnek – könyvkiadás, tanulmány készítés, rendezvény, kiállítás szervezés, szakmai díj stb. – kell lennie, amely szélesebb körű (regionális, országos) érdeklődésre tarthat számot. Kamarai szervezet vagy gazdasági társaság működtetésére ez a szakmai munkát biztosító keret nem használható fel, működési költségek, bérek nem fedezhetőek belőle.

3. A hozzájárulási alap kizárólag pályázat útján igényelhető. A hozzájárulásra pályázók köre:
a) területi építész kamarai tagok,
b) területi építész kamarák.

4. A hozzájárulási alap összege minden évben a MÉK költségvetésében kerül meghatározásra. 2020-ban ez a keret 20.000.000 Ft, melyet két fordulóban lehet megpályázni.

5. Az első forduló beadási határideje: 2020. március 13. (péntek)
A második forduló beadási határideje: 2020. június 15. (szerda)

6. A pályázati határidőket követő 30 napon belül a MÉK elnöksége dönt a beérkezett pályázatokról. Ettől eltérő időpontban pályázat elbírálására csak rendkívüli, kivételes esetben kerülhet sor.

7. A pályázatokat legkésőbb a tárgy évben december 15-ig kell megvalósítani.

8. A pályázónak meg kell nevezni a szakmai felhasználási területet, részletesen be kell mutatnia az eseményt, díjat, rendezvényt, kiadványt stb., amire az összeg felhasználásra kerül, valamint indokolnia kell, hogy miért szolgálja az építészet, az épített környezet érdekét, továbbá miért gondolja, hogy az szélesebb körben fogja akár a szakma, akár a társadalom érdeklődését kiváltani.

9. A pályázónak pontos költségvetést kell benyújtania, abban megnevezve az igényelt összeg mértékét, az általa vállalt önrész mértékét, valamint az esetleges egyéb támogatások összegét. A MÉK hozzájárulásból maximum a teljes költség 50 %-a fedezhető, a pályázónak a benyújtáskor nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a teljes összeggel rendelkezik.

10. A pályázat utólagos finanszírozású. A pályázat pozitív elbírálása esetén a MÉK minden esetben szerződést köt a feladat ellátására, az elnyert összeget a MÉK kizárólag számla ellenében téríti meg. A pályázónak a szakmai program teljesítését követően be kell nyújtania a végleges elszámolást és egy szakmai beszámolót. A szakmai program megvalósítása során minden esetben fel kell tűntetni, hogy az a MÉK támogatásával valósult meg (MÉK logó feltüntetése).

11. A beérkezett pályázatokról minden esetben a MÉK elnöksége dönt, melynek során:
a) a döntéshez további adatokat, információkat is kérhet a pályázótól,
b) a pályázó által kért összegtől eltérő összeget is megállapíthat,
c) a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes hozzájárulási keretet.

12. A költségvetésben szereplő kereten felül több összeg felhasználásáról a MÉK elnöksége nem dönthet. Amennyiben a keret az adott évben nem került felhasználásra, úgy azt a következő évi kerethez kell hozzáadni.

13. A pályázati értékelési főbb szempontjai:
a) A szakmai rendezvény, esemény, díj, kiadvány stb., – amire a pályázó az összeget felhasználni kívánja – szakmaisága, színvonala, széleskörűsége, hasznossága stb.
b) Nem ellentétes-e a kamara alapelveivel, mennyiben szolgálja a kamara és a szakmagyakorlók érdekeit.
c) Politikai tartalmú vagy politikai pártok érdekeit szolgáló eseményt a kamara nem támogat.
d) Az igényelt összeg mértéke, valamint aránya a teljes költségvetésben területi kamara esetében.

14. A pályázathoz benyújtandó anyagok:
a) pályázati adatlap,
b) szakmai program részletes leírása,
c) a szakmai programra vonatkozó részletes költségvetés, időbeli ütemezés.

15. A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be: a 14. pontban felsorolt anyagokat aláírva, .pdf formátumban és szerkeszthető módon is a mek@mek.hu címre kell megküldeni. A tárgyban a „hozzáárulási alap – pályázó neve” megjegyzést kérjük tűntesse fel!

16. A nyertes pályázatokról a döntést követően MÉK a honlapján is tájékoztatást ad.

Letölthető dokuemntumok:
- Pályázati adatlap
- Szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozása – 2020

Budapest, 2020. február 7.

MÉK Elnökség
Óradíjas építészeti szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díja - 2020
Bővebb ˅
MÉK,
Titkárság,
2020. február 14.
A MÉK Elnökségének határozata a 2020. évre ajánlott díjakról
4/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az Óradíjas építészeti szolgáltatok ajánlott tevékenységszorzói és díja a MÉK ajánlott díjszabálya alapján 2020-ban című táblázatot.

Kiegészítés a díjtáblázathoz.
Felhívás
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 14.
Jelezzük a kamarai tagtársak felé, hogy a 2051 Biatorbágy, 0192/8 és 0192/4 helyrajzi számú telekhez kapcsolódó tervezési szerződésünk alapján az eddig elkészült feladataink anyagi rendezése nem történt meg.
Tisztelt Kollégák!

Tisztelettel kérem a Kollégákat, hogy (a Magyar Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatának megfelelően) a megjelölt ingatlanokra megbízást ne vállaljanak el.
Ezennel kijelentjük, hogy az ügy lezárásáig, illetve a pénzügyi rendezésig a tervek semmilyen módon való felhasználásához nem járulunk hozzá.

Varga Csaba
építész
(É 10-0266)

Báry Anikó
építész
(É 10-0263)
ÖKO HOME Konferencia és kiállítás – Tervezz a természettel
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. február 13.
ÖKO HOME Expo konferencia és kiállítás kerül megrendezésre, 2020. március 20-án a Lurdy Házban.


Kedves Kollégák!

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a HuGBC által szakmai partnerként támogatott, a maga nemében hiánypótló szakmai rendezvény, az

ÖKO HOME Expo konferencia és kiállítás kerül megrendezésre 2020. március 20-án a Lurdy Házban.

Klímánk védelme valamennyiünk kötelezettsége, mivel az összes energia felhasználás az épületeink építése, üzemeltetése kapcsán történik, így az ÜHG kibocsátás is. Különösen fontossá és kötelezettséggé vált a környezettudatos építkezés, felújítás, üzemeltetés.

Nyakunkon a közel nulla energiafelhasználású épületek építésének kötelezettsége, a minél alacsonyabb ökológia lábnyommal építhető, üzemeltethető épületek iránti igény. Ilyen terület, ahol a környezettudatos építkezés céljait alkalmazni lehet, a természetes, környezetbarát építőanyagok alkalmazásával.

A konferencia és kiállítás szervezőinek célja, hogy nemzetközi és hazai szaktekintélyek előadásaival és a környezettudatos építkezés céljainak megfelelő termékek bemutatásával hozzájáruljon a szakemberek tudásbővítéséhez.


Részletes program, és online jelentkezés: www.ökohome.hu

A belépőjegy árából a kamarai tagok 20%-os kedvezményt kapnak.
A kedvezmény a jegyvásárlásakor kuponkódként vehető igénybe.
Kuponkód : epiteszkamara


Háttér információk:

Számos új kutatás irányult az elmúlt években új rendszerek és anyagok fejlesztésére, amelynek következtében az addig ismert tradicionális alapanyagokból jövőbemutató épületek épültek. Ezek maximálisan megfelelnek a mai kor elvárásainak és választ adnak korunk építészeti, építőipari kihívásaira.

Lássunk néhány példát a közelmúltban befejeződött vagy jelenleg is futó projektekből:

- Ausztria legmagasabb favázas irodaépülete: HoHo Haus – 84 méter magas hibrid épület 2019 elején már fogadta első bérlőit.

- Ausztriában a passzívház értékeket produkáló 100 lakásos házak pillérvázzal, KLH, tömbösített fa falazattal.

- Számos kórház, intézmény, és természetesen családi ház belülről vályog nemes vakolattal. Nagyon jó a szorpciós képessége, a levegőből káros anyagokat köt le, antiallergén.

- Németország (sőt Európa eddigi legnagyobb szalmás építkezése), a 75.000 fő lakosú lüneburgi 3 szintes, 19 lakásos társasház. A favázas tartószerkezethez vastag szalmabála hőszigetelés társul, amely a vályoggal együtt számos építésökológiai, élettani és épületbiológiai előnyt biztosít.

- Tokióban egy 70 emeletes fa épület tervezése.

- A lengyelországi Gdansk városában - az elmúlt években - több favázas középület is épült, irodaház, óvoda vagy éppen iskola. A jó tapasztalatoknak valamint a környezetvédelmi szempontoknak köszönhetően a városvezetés úgy határozott, hogy 2020-tól új épület a városban csak favázas épület lehet.

- Európa legnagyobb gyógynövény feldolgozó központi üzeme 5 tonnás előregyártott döngölt vályogfal elemekből épült, a világhírű Herzog & De Meuron építésziroda tervei alapján.

Szerencsére ezzel még nincs vége a felsorolásnak. Ismerje meg ezen új lehetőségeket és technológiákat! Az ÖKO HOME konferencián olyan nagy nevű vendégelőadók mutatják be a legújabb trendeket és példákat, akik szerte a világban építettek/terveztek már jövőbemutató ökoépületeket, akik területük legnagyobb szaktekintélyei Európában.
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész Továbbképző
Budapest Építészeti Nívódíja