Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész Kamara Chamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:
kamarai kód:
jelszó:

2020. március 30.
N Y I T Ó L A P
Rendkívüli intézkedések
Bővebb ˅
Elnök,
2020. március 13.
Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel megtett azonnali intézkedések a Budapesti Építész Kamarában.


ELNÖKI INTÉZKEDÉS
az Alapszabály 13.§ (3) b.) pontja alapján

1/2020. Elnöki intézkedés

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi intézkedések megtételét rendelem el:

1. A Budapesti Építész Kamara 2020. március 16. napjától rendkívüli ügyviteli szünetet tart, az alábbi megkötésekkel:
- a személyes ügyfélfogadás szünetel,
- a Titkárság munkatársai távmunkában végzik hivatali feladataikat,
- ügyeleti telefonszám (30/401-33-55) üzemel, amelyen a Titkárság továbbra is elérhető,
- az e-mailben érkező kérelmek, megkeresések feldolgozása, megválaszolása folyamatos, az ügyintézési határidőben csúszás lehetséges,
- a határidős névjegyzéki (közigazgatási) ügyek intézésének módjáról a Titkár hoz döntést.

2. A BÉK minden Bizottsága és munkaszerve - így az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az Etikai-fegyelmi Bizottság, a Szakmafelügyelet (beleértve a kamarai biztosokat), a Választási Jelölőbizottság szünetelteti tevékenységét, az ülések nem kerülnek összehívásra.

3. A folyamatban lévő Etikai-fegyelmi, valamint Szakmafelügyeleti eljárások felfüggesztésre kerülnek, a meghallgatások elmaradnak.

4. Az Elnökség hatáskörébe tartozó tagsági ügyekben (tagfelvétel, névjegyzéki bejegyzéshez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat vizsgálata, tagság felfüggesztés, tagság helyreállítás, tiszteletbeli tag cím adományozás, tagdíj méltányosság, stb.) írásos (e-mail) szavazást kell bonyolítani.

5. A 2020. május 11 -re meghirdetett Területi Küldöttgyűlés lebonyolításának módjáról, vagy annak elhalasztásáról a kormányzati intézkedések tükrében később születik döntés.
Ettől függetlenül a pénzügyi és szakmai beszámolók, a mérleg elkészítése, a Területi Küldöttgyűlés anyagának előkészítése az eredeti határidők szerint történik.

6. A 2020. május 14 -re meghirdetett SHARE Konferencia lebonyolításáról, vagy annak elhalasztásáról a kormányzati intézkedések tükrében később születik döntés.

Az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.

A Kamara tisztségviselői a rendkívüli ügyviteli szünet alatt is folyamatosan végzik munkájukat.

Budapest, 2020. március 13.

Csapó Balázs
elnök
--------------


TITKÁRI INTÉZKEDÉS
az 1/2020 Elnöki intézkedés felhatalmazása alapján

A 2020. március 13 -án kiadott Elnöki intézkedés alapján, a határidős névjegyzéki (közigazgatási) ügyek intézésére az alábbi rendkívüli eljárásrend kerül bevezetésre:

1. A 2020. március 1. – 2020. december 31. között lejáró, jogosultsághoz kötődő továbbképzési időszak minden érintettnek automatikusan hosszabbításra kerül 2020. december 31. határnapig.
Az érintettek a hosszabbítás tényéről e-mailben kapnak tájékoztatást, az új határidő az egységes elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartásban hivatalból átvezetésre kerül.

2. Az 1. pontban leírt eljárástól függetlenül kérjük az érintetteket, hogy lehetőség szerint távoktatásban (www.epitesztovabbkepzo.hu) végezzék el a szükséges képzéseket és az adategyeztetést az eredeti határidő szerint teljesítsék a Titkárságnak megküldött e-mailben (bek@bek.hu).

3. A 2020. március 1. – 2020. december 31. közötti időszakban beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (jogosultsági vizsga) teljesítésére kötelezettek határideje 2020. december 31 -ig automatikusan hosszabbításra kerül.
Az érintettek a hosszabbítás tényéről e-mailben kapnak tájékoztatást.

4. A bejövő posta átvétele a távmunka miatt átszervezést igényel, ezért kérjük tagjainkat, lehetőség szerint az e-mail megkeresést részesítsék előnyben.

5. A kimenő posta feladása a távmunka miatt átszervezést igényel, ezért a névjegyzéki ügyekben hozott döntések elsődlegesen e-mail-ben kerülnek kiküldésre. Az eredetiben aláírt határozatok, hatósági bizonyítványok, stb. a rendkívüli ügyviteli szünetet követően igény szerint postázásra kerülnek.

A rendkívüli eljárásrend az 1/2020 Elnöki intézkedés visszavonásáig marad érvényben.

A Titkárság munkatársai megtesznek mindent annak érdekében, hogy az ügyintézésben ne legyen fennakadás, a munkavégzés a lehetőségekhez mérten folyamatos.


Budapest, 2020. március 13.

Dobosné Fontana Vera
titkár
--------------


FUGA Budapesti Építészeti Központ közleménye

A FUGA minden programja határozatlan ideig (a kormányzati és önkormányzati döntésekhez igazodva) elmarad.
A már megnyílt és a jövő héten esedékes kiállítások és a könyvesbolt egyénileg látogatható, csoportokat nem fogadunk.
A ház rövidített nyitvatartás szerint szerdától szombatig 13.00-18.00 óra között tart nyitva.
Kérjük, figyeljék a FUGA online csatornáit az esetleges további változások miatt.

Budapest, 2020. március 13.
FUGA
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 20.
Változott a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló korm. rendelet
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.03.13 -tól hatályos:
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
FUGA
Bővebb ˅
FUGA,
Titkárság,
2020. március 19.
A veszélyhelyzetre tekintettel a FUGA március 17-től határozatlan időre bezár


Kedves Vendégeink!

A FUGA március 17-től határozatlan időre bezár, habár abban bíztunk, hogy csökkentett nyitvatartással működhetünk a veszélyhelyzet ellenére is.

Két új kiállításunk: a RAS 30 – 30 éves a Regionális Alternatív Stúdió és Marko Mäetamm: Hmmm... what should I write...? című bemutatóját felépítjük, és online felületeinken képek, videók formájában megtekinthetővé tesszük a következő hetekben.

A Nemzeti Kulturális Alap a fennálló helyzetre rugalmasan reagálva lehetővé tette, hogy indokolt esetben a nyilvánosság kizárásával megvalósuló programokat is teljesítettnek tekintsék, illetve a határidők módosítása is elérhető opció, ebben a szellemben dolgozunk a folytatáson.

A várható akadályoztatott időszakban esedékes további kiállítások alkotóival, szervezőivel folyamatosan egyeztetünk, amiről időben tájékoztatjuk a nagyközönséget is.

Kísérjék figyelemmel online csatornáinkat. Reméljük, hamarosan ismét nyitva áll a FUGA kapuja!

Nagy Bálint és a FUGA csapata
Ybl Miklós-díj 2020
Bővebb ˅
www.ybldij.hu,
Titkárság,
2020. március 18.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, miniszteri elismeréseket adományozott.


Az Ybl Miklós-díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül adományozható.

2020. évi díjazottak:


CSONTOS GYÖRGYI DLA

Csontos Györgyi fiatal kora ellenére nagyon sokoldalú építész. Megvalósult épületei mellett több építészeti és városépítészeti könyvet is publikált. Ő és bátyja, Csontos János készítették a 12 kőműves sorozatot, ami építészfilmként alapvető szakmai kordokumentummá vált az idők során.
Reischl Gábor mellett lett építész, és ez az iskola, aminek lényege a több etikát, kevesebb esztétikát jelmondatba sűríthető be legegyszerűbben, talán a legfontosabb volt a maga idejében.
Már régóta egyetemi docens a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán. Tanít, türelmesen, szeretettel, elhivatottan.
Egyik legfigyelemreméltóbb munkája - amely egyben az ipari örökség revitalizációjának rendkívüli példája lett - az Ózd központjában elkészült Kultúrgyár. Itt nem egyszerűen egy ház épült meg, hanem a magára hagyott város közepe éledt újjá Györgyi és munkatársai munkája révén. Ez az architektúra idővel olyan jelentőssé válhat Ózd számára, mint Jánossy – Szrogh - Finta salgótarjáni épületegyüttese, vagy Jurcsik Károly szekszárdi munkássága.
A kontextusát vesztett város új érrendszerét kitalálni nem hagyományos városközponti funkciókkal nem kis feladat. Ezt a munkát Csontos Györgyi példamutatóan végezte el. Építészete tartós, mai és a kevéske megmaradt értéket magába integráló.


FAZAKAS GYÖRGY

Fazakas György építészete: elegáns építészet. Elegáns és professzionális, mint pl. a skandináv építészet, vagy az angol, s mindenképpen olyan, amely kiemelten figyel a házak hasznosságára, de persze szépségére is.
Valójában az építészet minden ágával foglalkozik, hiszen kiemelt jelentőségű hazai és külföldi urbanisztikai tevékenysége is.
Magyarországi jelentős munkái közé tartozik a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti új székháza, vagy a Vörösmarty téri irodaház, első nagy volumenű tervezései közül a Gresham hotel és a Magyar Külkereskedelmi Bank Székháza.
Fazakas György úgyszólván missziós tevékenységet töltött be az Építőművész Szövetségen és a Kamarán belül, (amelynek vezetőségi tagja is volt) a külügyi kapcsolatok kialakításában.
E kapcsolatokhoz hozzásegítették folyamatos külföldi tervezései is, pl. Kínában, vagy a Tatár Köztársaságban, Moszkvában, Montenegróban.
Azzal a névvel, amelyet ő szerzett ezekkel a munkákkal, az egész magyar építész társadalom érdekében dolgozott, dolgozik ma is.


PIRITY ATTILA

Szülővárosához - Miskolchoz - több mint négy évtizede tartó hűséges kötődéssel, rendkívüli szorgalommal, alázattal, munkabírással és tehetséggel a magyar regionális építészet következetes és kiemelkedő értékű életművét hozta létre. Életművét az értékteremtő és értékmentő munka egyensúlya jellemzi, amelyet számos rekonstrukciós munkája bizonyít.
Szakmai elkötelezettségét, hivatásszeretetét és a magyar szakmai értékrendben elfoglalt jelképes helyét jól jellemezheti az országos tervpályázatokon való kimagaslóan intenzív részvétele és eredményessége is (több, mint 100 elkészített és 45 eredményes tervpályázat).
Több évtizedet átölelő alkotói munkásságát áttekinteni nehéz feladat. Épületei eltérőek, nincs ismétlődő előre meghatározott stílusjegyük szerencsére, mert a „hely szelleme” számára mindig fontosabb volt, mint saját egója. Szereti a tiszta és jól működő alaprajzú harmonikus házakat, amelyeknél összhangban van a belső és a külső. Hisz a meglévő épített világ értékeit folytató, helyi hagyományokat tisztelő és gazdagító harmonikus építészetben.


SAJTOS GÁBOR DLA

Sajtos Gábor neves múltú tervezőműhelyben, Cságoly Ferenc mellett kapta meg a szellemi alapokat és azokat a gyakorlati mesterfogásokat, amit a mester tanítványaira hagyományoz.
Különös gondolkodásmódjának köszönhetően neve nagyon fiatalon ismertté vált. Magas szintű filozófiai erővel képes a gondolatok síkját képletté és végső fokon építészeti képpé emelni. Munkáiban működik az átfogó erő, a lényegiség, mint építészeti alapelem végig hatása alatt tartja a műveit. És nem csak a műveit, hanem a szemlélőt is.
Alkotásai fegyelmezett alkotót rejtenek.
Szakmai pályafutásának első két évtizede alatt számos kimagasló színvonalon megépült munka szerzője, országos tervpályázatok nyertese, díjazottja. Jól beazonosítható munkáit - legyen szó családi házakról, borászatokról, egyházi épületekről vagy kulturális- és sportlétesítményekről - a tiszta, egyszerű szerkesztés, mégis egyfajta emblematikus, sokszor ösztönösen archetipikus formálási igény jellemzi, amely attitűd különös értékként van jelen a kortárs hazai építészeti palettán.


VARGA TAMÁS DLA

Varga Tamás jelentős szakmai munkásságot tudhat magáénak tervező építészként és a BME elkötelezett oktatójaként egyaránt.
Egy-egy jelentős középület megalkotásával települések arculatát alakította, határozta meg, méltó módon bemutatva, hogyan lehet nagy múltú települések építészetét gazdagítani, építészeti örökségét méltó módon folytatni - a kortárs építészet eszközeivel. Az erőteljes tömegformálás, az egységes és jól eltalált anyaghasználat a modern építészet legjobb hagyományait viszik tovább.
Egészségügyi létesítményei mintaként szolgálnak arra, hogyan lehet élhető, emberséges környezetet teremteni összetett technológiai problémák megoldása mellett, tiszta építészeti eszközökkel.
Építész alkotói munkásságán túl nagyon fontos építész oktatói tevékenysége is, amelyet az egyetem elvégzése óta nagy elhivatottsággal végez a BME Lakóépülettervezési Tanszékén.
2003-ban a hallgatók szavazatai alapján az Év Konzulense lett. Hallgatóival 2012-ben nemzetközi viszonylatban is jelentős eredményt mutattak fel.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Forrás
Mőcsényi Mihály-díj 2020
Bővebb ˅
www.epiteszforum.hu,
Titkárság,
2020. március 18.
Mőcsényi Mihály-díjat kapott dr. Jámbor Imre


A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából jelentették be, hogy a 2020-as Mőcsényi Mihály-díjat dr. Jámbor Imre tájépítész, a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karának nyugalmazott egyetemi tanára, volt dékánja és tanszékvezetője, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozatának alapítója és első tagozati elnöke kapta.

Dr. Jámbor Imre „az okleveles tájépítészmérnöki képzés és a tájépítészeti doktori képzés tanterveinek kifejlesztése, a magyar tájépítészeti oktatás nemzetközi elismertetése, az ökologikus, integrált szemléletű kortárs szabadtértervezés megalapozása terén végzett munkássága, valamint kimagasló kert- és tájépítészeti tervezői tevékenysége elismeréseként" érdemelte ki a díjat.

A díjátadót, akárcsak az idei Ybl-díjak esetében, az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel elhalasztották.

Gratulálunk!

Forrás
Forster Gyula-díj 2020
Bővebb ˅
www.epiteszforum.hu,
Titkárság,
2020. március 18.
Örökségvédelmi kitüntetés Deák Zoltán és dr. Fejérdy Tamás DLA építészeknekMűemlékvédelemért – Forster Gyula-díjat kapott 2020-ban Deák Zoltán építész, műemlékvédelmi szakmérnök, vezető tervező, valamint dr. Fejérdy Tamás DLA építész, műemlékvédelmi szakmérnök, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnöke. A díjakat a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából jelentették be.

Deák Zoltán „a műemlékvédelem területén nagy odaadással végzett, több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkásságáért, jelentős műemléki helyreállítások magas színvonalú tervezése és koordinálása során példamutató emberi hozzáállással végzett tevékenységéért" veheti át az elismerést.

Dr. Fejérdy Tamás DLA „az örökségvédelem területén végzett több évtizedes odaadó és kimagasló színvonalú szakmai irányító munkássága, az örökségvédelemhez kapcsolódó jogi szabályozás előkészítésében végzett aktív közreműködése, a magyar műemlékvédelem nemzetközi elismertetésében játszott meghatározó szerepe valamint oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként" érdemelte ki a díjat.

A Forster Gyula-díj az épített és régészeti műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés.
A díjátadót az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel elhalasztották.


Gratulálunk!

Forrás
Állami kitüntetések 2020
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 18.
Állami kitüntetések szakmabelieknek nemzeti ünnepünk alkalmából.


Kossuth-díj

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a funkcionalitást, a fenntarthatóságot és az esztétikumot tökéletesen ötvöző, a múltból átemelt és a kortárs építészeti értékeket összhangba hozó, a városkép egységét és sajátos jegyeit mindig szem előtt tartó tervezői-alkotói életműve elismeréseként Skardelli György Ybl Miklós-díjas építész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére.


Széchenyi-díj megosztva

Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk, az építészeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti harmónia megteremtésén alapuló, számos emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szakmai tevékenységük elismeréseként Horváth Sándor építészmérnök részére, Pataky Rita építészmérnök részére.


MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata

A mechanika kutatása és oktatása területén folytatott fél évszázados, tudományos szempontból is iskolateremtő pályafutása elismeréseként dr. Gáspár Zsolt Széchenyi-díjas építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére.


MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata

A pozsonyi magyar közösség kulturális és szellemi életének támogatását szolgáló sokrétű mecénási tevékenysége elismeréseként Frideczky János építészmérnök, a Vidéo Alapítvány alapítója, a Pozsonyi Casino újraindítója és elnöke, az Agentura Pacis Posonium Egyesület alapítója és elnöke részére,

A Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházának kialakítása során végzett, a műemléki szempontokat az épület új funkciójával kiválóan ötvöző munkája elismeréseként Sághi Attila építőmérnök, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ korábbi vezetője részére.


MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata

A megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos kutatási eredményei és oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként dr. Kontra Jenő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritus részére,

Számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló, nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Kukai Tibor építőmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai docense részére.


MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata

A brazíliai magyar társadalmi szervezetek működését önzetlenül segítő művészi munkája elismeréseként Kiss Albert dizájntervező reklámgrafikus, belsőépítész részére.

Minden díjazottnak gratulálunk!
Területi Elnökök Testülete
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 12.
A Területi Elnökök Testülete 2020. március 4-5. -én a Budapesti Építész Kamara szervezésében és meghívására Budapesten tartotta 2 napos ülését.Az ülés során a területi elnökök és a MÉK Elnöksége áttekintette a Kamarát és az építészetet érintő aktuális kérdéseket. A napirendnek megfelelően a Testület folytatta a Kamara stratégiáját feldolgozó, megalkotó munkát, különös tekintettel a Kamara szervezeti felépítésére, eredményes gazdálkodására vonatkozó kérdésekben. Ezen túl megvitatták a szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozásával és a Tanúsítási Szabályzat megalkotásával kapcsolatos teendőket.

Szabó Levente DLA építész vezetésével a TET helyszínéül szolgáló Régi budai városháza - Bölcs Vár - épületét is bejártuk, megismerve a rekonstrukció, a tetőtérbeépítés és az udvar lefedésének részleteit. Az épület 2019 -ben elnyerte Budapest Építészeti Nívódíját.

A második nap ünnepélyes táblaavatóval kezdődött, amikor a Nívódíjat szimbolízáló plakett leleplezésre került az épület keleti rendezvényterében.
Mindenkinek köszönjük a részvételt és az eredményes munkát!

További képek megtekintéséhez kattintson IDE!
Letölthető tartalom:
Construma - új időpontban
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 12.
A Hungexpo Zrt. vezetősége követve az operatív törzs ajánlását a Construma és OtthonDesign kiállítások elhalasztásáról döntött.


A Hungexpo Zrt. közleménye:

"A Hungexpo Zrt. vezetősége követve az operatív törzs ajánlását a Construma és OtthonDesign kiállítások elhalasztásáról döntött.

Az új időpont: június 10-14.

A koronavírus-járvány terjedése az elmúlt napokban tovább súlyosbodott, felelős rendezvényszervezőként nem kívánjuk kitenni sem kiállítóinkat, sem látogatóinkat, sem munkatársainkat egy esetleges fertőzésveszélynek."
Kormányzati támogatás az online Szabványkönyvtár előfizetéséhez
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 12.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 2019. decemberi program folytatásaként, ebben az évben is támogatja az Online Szabványkönyvtár előfizetését.


Ennek köszönhetően, felhasználóhelyenként 40.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetni a teljes (bruttó) előfizetési díjnál. A támogatást 2020. december 10-ig, illetve/vagy a rendelkezésre álló támogatási összeg határáig lehet igénybe venni.

A támogatás igénybevételének feltétele:

- az új előfizetés, vagy előfizetés meghosszabbítási szándék bejelentése az MSZT honlapján megadott módon, leghamarabb 2020. március 2. 12:00 óra, legkésőbb 2020. december 9. 12:00 óra között;

- az MSZT által, a bejelentést követően, kiküldött díjbekérő szerinti összeg átutalása úgy, hogy az legkésőbb 2020. december 10-én megjelenjen az MSZT bankszámláján.


Figyelem:

- A március 2. 12:00 óra előtt, vagy december 9. 12:00 óra után bejelentett előfizetési, vagy meghosszabbítási szándék esetében nem érvényesíthető a támogatás. A támogatás a végső időponttól függetlenül (2020. december 9. 12:00 óra) akkor sem érvényesíthető, ha a támogatásra rendelkezésre álló összeg elfogy.

- A támogatás csak a 2020. december 31. előtt lejáró előfizetés folytatólagos (megszakítás nélküli) meghosszabbítása esetében vehető igénybe.

- A teljes (bruttó) díj átutalása esetében a támogatás már nem érvényesíthető.

- A támogatás igénybevétele minden más díjcsökkentés lehetőségét kizárja.


Az online Szabványkönyvtárral kapcsolatos dokumentumok az MSZT honlapján:

A szabványkönyvtárt és a használatát bemutató videó
Általános információk
A megrendelés és az előfizetés módja/menete
Megrendelőlap - meghosszabbítás megrendelése
Felhasználó(k) regisztrálása
Használati útmutató
Belépés az Online Szabványkönyvtárba
Elfelejtett jelszó
Könyvtárszabályzat
Előfizetés meghosszabbítása


Forrás: Magyar Szabványügyi Testület

Letölthető dokumentum:
A felhívás
Letölthető tartalom:
Építésügyi és Építésfelügyeleti hatásköri változások
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. március 7.
2020. március 1. napjától megszűnt a települési/kerületi önkormányzat építésügyi, építésfelügyeleti, örökségvédelmi hatásköre
2020. március 1-től hatályba lépő jogszabályi változások értelmében megszűnik a járásszékhely települési önkormányzat/fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre, valamint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatásköre.
Az általános építésügyi hatósági, az általános építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezért a kérelmeket és beadványokat a területileg illetékes kormányhivatalnak kell címezni.
A fővárosi/megyei szintű építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi feladatellátás szervezéséről a kormánymegbízott dönt, ezért a területileg illetékes kormányhivatal ad felvilágosítást az építésügyi és építésfelügyeleti, valamint örökségvédelmi hatóság fővároson/megyén belüli kirendeltségeiről és azok feladatairól. A kormányhivatalok elérhetőségéről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon tájékozódhat.

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek és az egyszerű bejelentések benyújtása változatlanul az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) történik. Személyes benyújtás esetén a kérelmet továbbra is a hatóságnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. Az engedélyköteles tevékenységek köre nem változik.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntésekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség is változik. A fellebbezés lehetősége megszűnik az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban, helyette kizárólag közigazgatási per indítható a döntés ellen.
Az építésügyi és építésfelügyeleti feladatellátás átszervezésével a szakhatósági közreműködések száma lecsökken, a szakhatósági megkeresések helyett szakkérdésként vizsgálják a jogszabályi előírások teljesülését, az eljárások ügyintézési határideje 35 napról 25 napra csökken.

Forrás
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész Továbbképző
Budapest Építészeti Nívódíja